با تجربه ترین شکسته بندی ایران ، با یک قرن تجربه
شکسته بند مرتضی مومنی نوه زنده یاد استاد حاج جعفر فرزند روانشاد حاج رمضان
شکسته بندی
نام عکس را وارد کنید
نام عکس را وارد کنید
شکسته بند مرتضی مومنی نوه زنده یاد استاد حاج جعفر فرزند روانشاد حاج رمضان

قدیمی ترین در ایران سابقه 100ساله از نسلی به نسل دیگر متخصص در :دردهای مزمن گرفتگی رگ دیسک عصب سیاتیک پیچیدگی شکستگی و دررفتگی مفاصل ودردهای زانو باتعیین وقت قبلی جهت هماهنگی مشاوره و رزرو وقت تماس با:

تماس با : 09121570409
دیسک کمر

درمان دیسک کمر ، بدون درد ، بدون جراحی

درد سیاتیک

درمان سیاتیک با ماساژ تخصصی عصب

دیسک گردن

درمان دیسک گردن ، بوسیله ماساژ و رها سازی گرفتگی ها

انواع در رفتگی ها

درمان انواع در رفتگی ها ، پیچیدگی ها و شکستگی مفاصل

درمان درد زانو

درمان درد های مزمن زانو

گرفتگی کانال دست

درمان گرفتگی کانال دست با یک جلسه رگ گیری

تیتــــــــــر تیتــــــــــر